Ex. 22/10/2019
Promoció Cultural , Serveis Generals, ajudes i subvencions
Concert
13/09/2018 a 29/09/2018
Promoció Cultural , Serveis Generals, ajudes i subvencions
Concert
Retrobem la Nostra Música
10/10/2018
Promoció Cultural , Serveis Generals, ajudes i subvencions
Retrobem la Nostra Música
14/10/2018